30 januari
Stamppot eten

Gezamenlijk stamppot eten.

Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op dinsdag 31
januari en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl hiervoor uit.
Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 17.30 uur in het dorpshuis Nij Franjum.
De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 8,00 per persoon exclusief consumpties
die voor eigen rekening komen.
Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u zich opgeven bij
IJtsje van Wier (tel. 058-2541794), tevens vragen wij u bij uw opgave aan te geven of
vervoer gewenst is of dat u voor vervoer kunt zorgen.

De organisatie.

16 februari
Carnaval Oars

Oars viert carnaval in Nij Franjum!

19.00 uur

 

16 maart
Dolly's place

Útfiering OKK

16 en 17maart 

Rezjy: Rudi Stuve

In skiednis oer in nachtclub yn Marsum

Stamppot eten

Gezamenlijk stamppot eten. Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op

Verder >>>

Carnaval Oars

Oars viert carnaval in Nij Franjum! 19.00 uur  

Verder >>>

Dolly's place

Útfiering OKK 16 en 17maart  Rezjy: Rudi Stuve In skiednis oer in nachtclub yn

Verder >>>