FOYER

De Foyer is in royale ûntfangstromte fan 90m2 gaadlik foar ferskate doelen.      Nederlands

WARM WOLKOM YN'E FOYER

Foar jo aktiviteiten kinne jo de foyer prima brûke as ûntfangstromte foar foar jo gasten. De foyer kin kombinearre wurde mei de bar, Heringa en de Popta. De foyer biedt ek de mooglikheid foar in ôfslutende -, bedriuws-, jierdeiborrel ensfh.

De foyer kin ek brûkt wurde yn kombinaasje mei de bar as feestromte. Of wolle jo de foyer brûke as ljochte nifelromte foar jo kreative aktiviteiten? Koartsein de foyer biedt wit ik hoe folle mooglikheden passend by jo aktiviteit, freegje nei de mooglikheden.

De foyer is foarsjoen fan:

  • Lúkse beklaaide stuollen mei tafels (ferskate opstellings mooglik)
  • Steantafels mei of sûnder krukken
  • Audiofisuele middels lykas beamer en projectieskerm
  • Tagong ta triedleas ynternet
  • Catering op oanfraach, lykas lunches en buffetten
  • Sfear en/of wurkferljochting
  • Estrikken flier mei flierferwaarming.

€ 45,- PER DEIDIEL

Inklusief Bar